1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudige en complexe vragen
Opdracht verhelderen
Oriëntatie
Onderwerp afbakenen
Hoofdvraag
Deel- en zoekvragen
Samenvatting

Introductie

Het zoekproces

Als je informatie zoekt voor een opdracht of project weet je soms niet waar je moet beginnen. Er is zoveel informatie beschikbaar op zoveel verschillende plekken dat je eenvoudig kunt verdwalen. Ga daarom gestructureerd aan het werk volgens een vast stappenplan. Dit bespaart tijd en levert vaak betere zoekresultaten op.

Het zoekproces is hier onderverdeeld in de volgende stappen:

  1. Definieer onderzoeksvraag
  2. Bedenk zoektermen
  3. Kies informatiebronnen
  4. Zoek informatie
  5. Selecteren van informatie
  6. Verwerken van bronnen

Definiëren van de onderzoeksvraag: de eerste stap

De eerste stap is misschien wel de belangrijkste. Je stelt vast wat je wilt weten en vertaalt dit in een onderzoeksvraag. Deze vraag is het uitgangspunt en fundament van je zoektocht. Bij een complexe onderzoeksvraag formuleer je deelvragen, die gaan over deelaspecten van je onderzoeksvraag. Vaak is het nodig om een deelvraag ook nog uit te splitsen in een aantal zoekvragen. Je leert in dit onderdeel hoe dat gaat en waar je op moet letten bij het stellen van een goede onderzoeksvraag.