1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudige en complexe vragen
Opdracht verhelderen
Oriëntatie
Onderwerp afbakenen
Hoofdvraag
Deel- en zoekvragen
Samenvatting

Deel- en zoekvragen

Bij complexere problemen is het nodig om je hoofdvraag op te delen in een aantal deelvragen. Deze deelvragen hebben betrekking op aspecten van je hoofdvraag. Door in te zoomen op de deelaspecten wordt het beantwoorden van je hoofdvraag hanteerbaar. Alle deelvragen samen geven direct antwoord op je hoofdvraag.

Voorbeeld: Invloed van koffie bij het studeren

Situatie:

Je bent aan het studeren voor een toets en merkt dat het drinken van koffie helpt om geconcentreerd te blijven. Je vraagt je af wat daar precies de oorzaak van is en bent vooral nieuwsgierig naar de mogelijke invloed van koffie op de studieresultaten van jou en je medestudenten.

Hoofdvraag:

‘Welke invloed heeft de consumptie van koffie op het studiesucces van studenten?’

Mogelijke deelvragen:

  1. Hoeveel koffie wordt er gedronken door Nederlandse studenten?
  2. Welke werkzame bestanddelen zitten er in koffie?
  3. Wat is de invloed van die bestanddelen op je hersenen?
  4. In hoeverre beïnvloeden deze bestanddelen het concentratievermogen?
  5. Wat is de invloed van verschillende soorten koffie?

Soms kun je deelvragen nog verder specificeren in zoekvragen. Zoekvragen bij deelvraag 1 kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Hoeveel studenten zijn er in Nederland?
  • Hoe is de verhouding man – vrouw?
  • Welke verschillen in koffieconsumptie zijn er per semester?

Ook de andere deelvragen kun je vertalen naar zoekvragen.

Je ziet dat een simpel ogende vraag veel deelvragen en zoekvragen kan opleveren. Het is al gauw complexer dan je denkt. Dat is in dit voorbeeld ook zo. Als  je niet voldoende tijd of middelen hebt, probeer je vraag dan nog meer af te bakenen of overweeg een ander onderwerp.