1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudige en complexe vragen
Opdracht verhelderen
Oriëntatie
Onderwerp afbakenen
Hoofdvraag
Deel- en zoekvragen
Samenvatting

Hoofdvraag

De hoofdvraag is de centrale onderzoeksvraag en komt overeen met de probleemstelling of is direct hiervan afgeleid. Deze vraag is het uitgangspunt van je zoektocht. De hoofdvraag omschrijft exact wat je wilt weten en geeft richting aan je zoektocht. Het is dan ook belangrijk om je vraag goed te formuleren.

Je kunt bij het formuleren van je hoofdvraag gebruik maken van de SMART methode.

SMART staat voor:

S = Specifiek

M = Meetbaar

A = Acceptabel

R = Realistisch

T = Tijdgebonden

  • De vraag is Specifiek. Maak heel duidelijk wat het resultaat van je onderzoek moet zijn. Bij een te algemene, brede, slecht afgebakende vraag zul je snel verdwalen in een brij aan informatie.
  • De vraag is Meetbaar. Geef zo concreet mogelijk aan hoe achteraf kan worden bepaald of het doel is behaald.
  • De vraag is Acceptabel. Is er bij de opdrachtgever voldoende draagvlak en heb je de beschikking over de juiste middelen?
  • De vraag is Realistisch. Wees ambitieus maar zorg er wel voor dat het doel haalbaar is en de plannen uitvoerbaar.
  • De vraag is Tijdgebonden. Je hebt een begin- en een eindpunt, binnen deze beschikbare tijd moet het mogelijk zijn om een antwoord op de vraag te kunnen vinden.

Het is verder van belang dat je een “open” vraag stelt. Dus geen vraag waarop alleen “ja” of “nee” het antwoord kan zijn.

Pas wanneer je een specifieke, open vraag hebt geformuleerd die richting geeft aan het zoekproces en duidelijk maakt wat je precies wil weten, kun je gericht en effectief zoeken.