1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudige en complexe vragen
Opdracht verhelderen
Oriëntatie
Onderwerp afbakenen
Hoofdvraag
Deel- en zoekvragen
Samenvatting

Afbakenen onderwerp

Na je oriëntatie heb je een beter beeld van de mogelijkheden van je onderwerp. Stel vast welke aspecten van het onderwerp je wel en niet gaat behandelen. Hiermee voorkom je dat je onderwerp te breed wordt en dat je verdwaalt bij het zoeken naar informatie.

Je kunt je onderwerp ook afbakenen door te kiezen voor een bepaalde tijdsperiode of bijvoorbeeld een land of taal waarop je je richt.

Voorbeeld:

Je wilt onderzoek doen naar “Problemen rondom kinderopvang”.

Dat is nog erg algemeen en vaag. Door je te oriënteren merk je dat je vooral geïnteresseerd bent in problemen die zijn ontstaan na de privatisering van de markt in 2005. En eigenlijk vooral de gevolgen voor wachtlijsten. Je hebt nu al afgebakend door te kiezen voor:

  • De Nederlandse markt
  • Periode vanaf 2005
  • Problemen door privatisering
  • Gevolgen privatisering voor wachtlijsten