1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudige en complexe vragen
Opdracht verhelderen
Oriëntatie
Onderwerp afbakenen
Hoofdvraag
Deel- en zoekvragen
Samenvatting

Opdracht verhelderen

Je zoektocht naar informatie begint vaak met een opdracht. Het is belangrijk om die opdracht helder te maken voor jezelf: wat is precies de bedoeling en welk resultaat wordt verwacht?

Je bekijkt dus eerst waarvoor je informatie nodig hebt (informatiebehoefte) en wat de kaders zijn. Hierdoor kun je snel bepalen hoe globaal of diepgaand je gaat zoeken. Denk hierbij aan de volgende punten:

Wat is de context waarbinnen je informatie zoekt?
Werk je aan een groot onderzoeksproject of moet je iets opzoeken voor je stageopdracht?
Wat zijn de leerdoelen voor de opdracht?
Is het doel om een gedegen (literatuur)onderzoek te kunnen uitvoeren of gaat het om kennismaking met een onderwerp?
Waarop word je beoordeeld? Welke eisen worden er gesteld aan je onderzoek?
Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan eisen voor het gebruik van bronnen.
Wat is je doelgroep (als publicatie het doel is)?
Schrijf je voor academici of voor middelbare scholieren? Zijn het vakgenoten of juist niet?
Hoe uitgebreid moet je onderzoeksverslag zijn?
Voor een gedetailleerd rapport zal je diepgaander onderzoek doen dan voor een kort verslag.
Over hoeveel tijd en welke middelen beschik je?
Moet je binnen drie weken een verslag inleveren of heb je drie maanden de tijd? Tot welke bronnen heb je toegang?