1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudige en complexe vragen
Opdracht verhelderen
Oriëntatie
Onderwerp afbakenen
Hoofdvraag
Deel- en zoekvragen
Samenvatting

need to knownice to know

Nice to know

Mindmap

Het maken van een mindmap kan je helpen bij je oriëntatie op het onderwerp. Wanneer je een mindmap maakt, plaats je in het midden het onderwerp waarover je onderzoek moet gaan. Daaromheen zet je woorden die in je opkomen als je aan het onderwerp denkt.

Een mindmap geeft een goed overzicht van allerlei aspecten van je onderwerp. Dit maakt de keuze voor je uiteindelijke invalshoek een stuk makkelijker. Wanneer je (voorlopig) onderwerp al wat specifieker is, kan een mindmap je helpen bij het vaststellen van hoofd-, deel- en zoekvragen.

Zoeklogboek

Om je deskresearch te structureren en systematisch uit te voeren, is het goed om bij te houden hoe en waar je al gezocht hebt. Het is handig om te weten in welke bronnen en met welke trefwoordencombinaties je zoekacties hebt gedaan. In een zoeklogboek kun je deze informatie op een overzichtelijke manier noteren.