1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudige en complexe vragen
Opdracht verhelderen
Oriëntatie
Onderwerp afbakenen
Hoofdvraag
Deel- en zoekvragen
Samenvatting

Samenvatting

De voorbereiding is vaak het lastigste deel van je zoektocht naar informatie. Als je dit goed aanpakt, heb je daar in de rest van het zoekproces veel profijt van. Daarom is het belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben wat je precies wilt weten voordat je met zoeken begint.

Je oriënteert je eerst op je onderwerp. Daarna formuleer je een duidelijke hoofdvraag en eventueel een aantal deelvragen. Om die te beantwoorden stel je zoekvragen op. Pas wanneer deze vragen helder zijn, kun je concrete Zoektermen bepalen waarmee je sneller, efficiënter en doelgerichter kunt zoeken!