1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Zoektermen bedenken
Hulpmiddelen
Samenvatting

Zoektermen bedenken

Tijdens de probleemanalyse heb je de hoofdvraag zo nodig opgedeeld in een aantal deelvragen en die vertaald naar Zoekvragen.

Een effectieve manier van zoeken is de “bouwsteenmethode”. Je deelt je (zoek)vraag eerst op in een aantal componenten. Op basis daarvan bedenk je specifieke zoektermen waarmee je gaat zoeken.

Voorbeeld:

Je zoekt informatie over de invloed van koffie tijdens het studeren.

Je hoofdvraag is: ‘Welke invloed heeft de consumptie van koffie op het studiesucces van studenten?’

De belangrijkste componenten van deze vraag zijn:

 • Invloed
 • Koffie
 • Studiesucces
 • Studenten

Voor elk van de componenten (kernwoorden) bedenk je verschillende zoektermen. Je kunt daarbij denken aan:

 • Trefwoorden en alternatieven (invloed / effect / uitwerking)
 • Synoniemen (studiesucces / studierendement)
 • Enkel- en meervoud (student / studenten)
 • Afkortingen (Europese Unie / EU)
 • Spellingsvarianten (21e / 21ste)
 • Vertalingen (koffie / coffee)
 • Ruimere en nauwere zoektermen (koffie / cappuccino)

Voor een goed overzicht is het handig om de gevonden zoektermen in een schema te zetten:

Invloed

Koffie Studiesucces

Studenten

EffectUitwerking

Werking

Gevolg

Influence

Consequence

Warme drankCappuccino

Espresso

Cafeïne

Coffee

Caffeine

StudierendementStudieresultaat

Studeren

Studying

Concentratievermogen

Concentrate

Student

Studerende

Leerling

Cursist

Students

Je kunt deze zoektermen op een later moment, bij stap 4, met elkaar gaan combineren.

Vaktermen

Wetenschappers en andere professionals maken in hun publicaties gebruik van vaktermen. Als je deze termen niet kent, kun je makkelijk belangrijke publicaties missen. Houd er ook rekening mee dat de voertaal in de wetenschappelijke wereld Engels is.

 • Bekijk een aantal wetenschappelijke publicaties of vakpublicaties over je onderwerp om achter specifieke vaktermen te komen.
 • Ga op zoek naar specifieke (vak)termen door een aantal zoektermen die je al hebt uit te proberen. Speur in de resultaten naar nieuwe zoektermen. Je kunt hierbij gebruik maken van de Sneeuwbalmethode

Antoniemen

Soms kan het nuttig zijn om te zoeken met antoniemen. Dit zijn woorden met een tegenovergestelde betekenis die ook relevante informatie kunnen opleveren.

Voorbeelden van antoniemen zijn:

‘werkloosheid – werkgelegenheid’
‘welvaart – armoede’
‘groei – krimp’