1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Vorm
Niveau
Inhoud
Samenvatting

need to knownice to know

Inhoud

Actuele informatie

Actuele informatie gaat in op recente ontwikkelingen en is bedoeld om op de hoogte te blijven van wat er op dit moment op een bepaald vakgebied speelt. Deze informatie vind je in kranten, tijdschriftartikelen en op websites. Het is belangrijk dat je let op de betrouwbaarheid (zie Selecteren: betrouwbaarheid).

Een goede bron voor nieuws is de databank Nexis Uni. Je vindt hier veel artikelen uit internationale en nationale kranten en kunt zien of er nieuws is gepubliceerd over jouw onderwerp.

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk te weten wat een vakgebied precies inhoudt en wat relevante begrippen en theorieën betekenen. Dit is achtergrondinformatie die te vinden is in (hand)boeken. Kennis van een onderwerp maakt het zoekproces makkelijker (zie Definieer probleem: Oriëntatie).

Boeken zijn er steeds meer in digitale vorm. Deze vind je via een databank met e-books, zoals EBSCO e-books.

Feitelijke informatie

Soms is het alleen maar nodig om feiten te weten, bijvoorbeeld als aanvulling op je verslag. Dit kunnen gegevens zijn over een bedrijf, statistische gegevens of concrete feiten. Je vindt deze informatie in databanken, encyclopedieën en woordenboeken.
Een aantal databanken bevat specifieke, feitelijke informatie. In Company.info en Marketline staat bedrijfsinformatie, via Rechtsorde vind je juridische informatie en in Retriever vind je gegevens over oplages van tijdschriften. Een encyclopedie, zoals Wikipedia, kan een handige start zijn.

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten kunnen resultaten van experimenten zijn, maar ook beschrijvingen, theoretische berekeningen, modellen en computersimulaties en rapportages van praktische toepassingen. Resultaten horen objectief en onafhankelijk te zijn.

Onderzoeksresultaten staan niet alleen in rapporten of proefschriften maar ook in wetenschappelijke tijdschriftartikelen. Deze vind je in databanken als Pubmed, Sage Premier en Science Direct.