1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Vorm
Niveau
Inhoud
Samenvatting

need to knownice to know

Niveau

Vakinformatie

Vakinformatie is specialistische informatie op een bepaald vakgebied. De inhoud richt zich op praktische toepassingen en is geschreven voor de beroepspraktijk. Het taalgebruik varieert van eenvoudig tot ingewikkeld, maar is altijd gericht op het vakgebied.

Voorbeelden van vakspecifieke tijdschriften zijn Onze Taal en Zorgvisie. Je kunt ook gebruik maken van vakspecifieke databanken als CROW Kennisbank of Kluwer Navigator.

Wetenschappelijke informatie

Wetenschappelijke informatie wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften of boeken, vaak in het Engels. De tekst heeft altijd een kwaliteitstoets ondergaan waarin twee of meer collega’s uit hetzelfde vakgebied de tekst hebben gecontroleerd. Dit heet peer review.

Een wetenschappelijk artikel is opgebouwd volgens eenzelfde indeling:

  • Onderzoeksvraag
  • Theoretisch kader
  • Methode van onderzoek
  • Resultaat
  • Conclusie

Ook is een wetenschappelijke publicatie altijd voorzien van een bronnenlijst.

Er zijn diverse databanken met wetenschappelijke- en vakinformatie.  Deze kunnen over een specifiek vakgebied gaan, zoals PubMed, of zijn multidisciplinair, bijvoorbeeld Science Direct of Sage Premier. Ook zijn er vrij toegankelijke websites met wetenschappelijke informatie, zie NARCIS.

Naast wetenschappelijke informatie heb je ook populair-wetenschappelijke informatie. Deze informatie is geschreven voor mensen die niet gespecialiseerd zijn op het vakgebied. Denk hierbij aan tijdschriften als Quest en het Historisch Nieuwsblad.

Publieksinformatie

Publieksinformatie is informatie over diverse onderwerpen en geschreven voor een groot publiek. Het taalgebruik is eenvoudiger en bronvermeldingen komen niet vaak voor.

Tijdschriften als Elsevier en websites als nu.nl zijn gemaakt voor het grote publiek. Je kunt deze informatie gebruiken, maar wees hierbij kritisch (zie Selecteren: Betrouwbaarheid).