1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudig of geavanceerd?
Zoektechnieken
Zoekmethoden
Zoekresultaat verbeteren
Full text vinden
Samenvatting

Zoekresultaat verbeteren?

Te weinig zoekresultaten?

Als het resultaat van je zoekactie te beperkt is, kan dat verschillende oorzaken hebben.

Heb je de juiste bron gekozen?

 • Gebruik eventueel een andere databank

Ligt het aan je zoekopdracht?

 • Controleer je zoekvraag en pas deze zonodig aan
  • Formuleer je vraag anders
  • Kijk of alle componenten wel nodig zijn
  • Het zou ook kunnen zijn dat er weinig of geen informatie over jouw onderwerp bestaat en je een ander onderwerp moet kiezen
 • Gebruik andere of minder specifieke zoektermen
  • Controleer je zoektermen, heb je je termen bijvoorbeeld juist vertaald?
  • In een vakspecifieke databank moet je meer specifieke zoektermen gebruiken dan in een algemene databank
  • Let op! Door minder specifieke zoektermen te gebruiken wordt de hoeveelheid hits hoger, maar het aandeel relevante hits kan lager worden
 • Geef minder begrenzingen aan
  • Artikelen uit de laatste twee jaar zijn misschien het meest geschikt, maar misschien is er juist in de jaren daarvoor veel over je onderwerp gepubliceerd
  • Beperk je niet tot  Nederlandstalige publicaties. Er wordt veel meer Engelstalig gepubliceerd

Teveel zoekresultaten?

Als je teveel niet-relevante informatie vindt, zijn er verschillende mogelijkheden om je zoekactie aan te passen:

 • Preciezere zoektermen gebruiken
 • Een bepaalde Zoekingang kiezen, bijvoorbeeld zoeken op Auteur
 • Met Exact phrase zoeken
 • Begrenzen op bepaalde publicatietypes of op publicatiedatum
 • Een zoekterm toevoegen

Door een beperking wordt de hoeveelheid hits lager, maar het aandeel relevante hits is hoger.

Voorbeeld: Zoeken op trefwoord i.p.v. alle woorden

Een zoekactie in de NHL Stenden catalogus met het woord appel  levert je verwijzingen naar 43 treffers. Het woord appel komt voor:

 • Als titelwoord (“De Appel : performances, installaties, video, projecten, 1975-1983”)
 • Als auteursnaam (“Geertje Appel”)
 • Trefwoord persoon (“Karel Appel”)

Beperk je het zoeken door alleen bij trefwoord persoon “appel” te zoeken, dan krijg je slechts 3 treffers.