1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

[ezcol_1quarter]
Introductie
Eenvoudig of geavanceerd?
Zoektechnieken
– Combineren & uitsluiten
– Exact phrase
– Trunkeren
– Maskeren
– Trefwoorden
– Zoekingangen
– Begrenzingen
– Thesauri & classificaties
Zoekmethoden
Zoekresultaat verbeteren
Samenvatting
[/ezcol_1quarter]

[ezcol_3quarter_end]
need to knownice to know
[ezcol_3quarter_end]

Woorden combineren

Relaties tussen zoektermen

De onderzoeksvraag bij stap 2 ‘Zoektermen bedenken’ nemen we hier als uitgangspunt:

Welke invloed heeft de consumptie van koffie op het studiesucces van studenten?’

Als je met meerdere termen tegelijk gaat zoeken, moet je precies aangeven wat de relatie tussen de zoektermen is. Er bestaan drie basisrelaties tussen zoektermen:

  • Beide termen moeten in het zoekresultaat voorkomen (AND), bijvoorbeeld koffie AND studenten
  • Ten minste een van de termen moet voorkomen (OR), bijvoorbeeld studenten OR students.
    Dit is ook handig bij synoniemen, bijvoorbeeld invloed OR effect
  • Een term moet worden uitgesloten (NOT), bijvoorbeeld koffie NOT energiedrank. In Google kun je overigens beter het minteken gebruiken: koffie -energiedrank

Grafisch worden de relaties tussen zoektermen zo weergegeven:

We noemen deze hulpmiddelen om slimmer en gerichter te kunnen zoeken Booleaanse operatoren. AND, OR en NOT zijn de meest bekende en gebruikte operatoren.

In veel databanken en zoekmachines vind je bij geavanceerd zoeken een zoekformulier waarin je kunt kiezen voor een van deze opties. Vaak kun je de verschillende opties ook combineren.

Nu je dit weet kun je het bij stap 2 gemaakte schema met zoektermen aanvullen met Booleaanse operatoren:

 

Je kunt verschillende zoekstrings (zoekopdrachten) uitproberen. Je zult zien dat verschillende combinaties uiteenlopende resultaten geven. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een zoekopdracht met alleen Nederlandse zoekwoorden niet het gewenste resultaat oplevert.

Vergelijk bijvoorbeeld deze zoekstring:

(invloed OR effect) AND (koffie OR cafeïne) AND (studiesucces OR concentratievermogen) AND (student OR studenten)

Met deze zoekstring:

(invloed OR effect OR influence) AND (koffie OR coffee OR cafeïne OR caffeine) AND (studiesucces OR studying OR concentratievermogen OR concentrate) AND (student OR studenten OR students)

Kopieer en plak beide zoekstrings in een aantal zoekmachines (bijvoorbeeld Google of DuckDuckGo) en vergelijk de resultaten.

Hoe objectief zouden de gevonden bronnen zijn? Met welk doel is de informatie online geplaatst denk je?

Wat valt je op als je dezelfde zoekstrings toepast via Google Scholar?

Het gebruik van ronde haakjes noem je overigens nesten. Zie verder: Nice to know: Termen nesten.
[/ezcol_3quarter_end]