1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudig of geavanceerd?
Zoektechnieken
– Combineren & uitsluiten
– Exact phrase
– Trunkeren
– Maskeren
– Trefwoorden
– Zoekingangen
– Begrenzingen
– Thesauri & classificaties
Zoekmethoden
Zoekresultaat verbeteren
Samenvatting

Maskeren

Niet alleen aan het eind, maar ook binnen zoekwoorden kun je één of meer letters vervangen door een teken. Dit heet maskeren. De tekens die je daarvoor gebruikt heten wildcard of joker. Meestal is dit een vraagteken (?), maar dit kan per databank verschillen. Ook kan het per databank verschillen hoeveel tekens door één wildcard of joker worden vervangen. Kijk daarvoor in het helpbestand van de betreffende databank.

Maskeren kan handig zijn als je twijfelt over de spelling van een woord of als de spelling kan variëren.

Voorbeelden

Engelse en Amerikaanse spelling Globali?ation
Behavio?r
Col?r
Globalisation
GlobalizationBehavior
Behaviour

Color
Colour

Oude en nieuwe spelling: c of k? A?tie Actieonderzoek
Aktieonderzoek
Wel of geen tussen N? Panne?koek Pannekoek
Pannenkoek