1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudig of geavanceerd?
Zoektechnieken
– Combineren & uitsluiten
– Exact phrase
– Trunkeren
– Maskeren
– Trefwoorden
– Zoekingangen
– Begrenzingen
– Thesauri & classificaties
Zoekmethoden
Zoekresultaat verbeteren
Samenvatting

Thesauri en classificatieschema’s

Thesauri

Een thesaurus presenteert trefwoorden in hun onderlinge relatie. Je vindt ook varianten van de trefwoorden (zie ook Trefwoorden).

Wanneer je een term opzoekt, zie je ook wat de bredere term (BT=Broader Term), engere term (NT=Narrower Term), gerelateerde term (RT=Related Term) of voorkeursterm (UF=Used For) is. Dit is heel handig als je nog niet goed weet op welk woord je precies moet zoeken.

In dit voorbeeld uit de Thesaurus Zorg en Welzijn zie je voor het begrip residentiële jeugdzorg varianten, bredere en nauwere begrippen etc. (Zie ook Zoektermen)

Classificatieschema’s

Dit is een voorbeeld uit de NHL Stenden-catalogus 300.6 (sociaal-wetenschappelijk onderzoek).

thesauri1

Weet je eenmaal de juiste code voor jouw onderwerp, dan kun je in een bibliotheekcatalogus doorklikken op die code om andere publicaties over dat onderwerp te vinden.

thesauri2

Er bestaan veel verschillende classificatieschema’s. Het bekendste algemene schema is het SISO. Dit is het schema dat door de NHL Stenden bibliotheek en de meeste openbare bibliotheken gebruikt wordt.