1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudig of geavanceerd?
Zoektechnieken
– Combineren & uitsluiten
– Exact phrase
– Trunkeren
– Maskeren
– Trefwoorden
– Zoekingangen
– Begrenzingen
– Thesauri & classificaties
Zoekmethoden
Zoekresultaat verbeteren
Samenvatting

need to knownice to know

Trefwoorden

In bibliotheekcatalogi en databanken kom je vaak trefwoorden tegen. Trefwoorden karakteriseren de inhoud van een document en worden door vakprofessionals toegekend. Voordelen van het zoeken met trefwoorden zijn:

  • Je vindt alle publicaties over dat onderwerp, je hoeft niet te zoeken met alle woordvarianten of synoniemen
  • Je weet dat een publicatie echt over dat onderwerp gaat

Als je in de NHL Stenden catalogus  zoekt naar probleemwijken vind je minder publicaties dan met het trefwoord achterstandswijken. Publicaties die wel over het onderwerp gaan, maar waarin de term probleemwijken niet letterlijk staat, vind je niet.

In onderstaande relevante titelbeschrijving kom je het trefwoord achterstandswijken tegen. Als je daarop doorklikt of met het trefwoord achterstandswijken gaat zoeken vind je meer relevante publicaties.

trefwoorden1

trefwoorden2

Veel catalogi hebben een trefwoordenlijst of index waarin je alle gebruikte trefwoorden kunt terugvinden.
Sommige bestanden hebben een Thesaurus. Daarin kun je ook de onderlinge relaties tussen trefwoorden en onderwerpen zien.