1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudig of geavanceerd?
Zoektechnieken
– Combineren & uitsluiten
– Exact phrase
– Trunkeren
– Maskeren
– Trefwoorden
– Zoekingangen
– Begrenzingen
– Thesauri & classificaties
Zoekmethoden
Zoekresultaat verbeteren
Samenvatting

Trunkeren

Wil je woordvarianten vinden of zowel het enkelvoud als meervoud, dan kun je het eind van een zoekwoord vervangen door een teken. Dit heet trunkeren. De tekens die je daarvoor gebruikt heten wildcard of joker.

Het effect van trunkeren is afhankelijk van de plaats in het woord dat je trunkeert.

In het voorbeeld vind je met kinderrecht* veel minder publicaties dan met kinder*, maar ze zijn wel specifieker. Want als je onderwerp ‘kinderrecht’ is heb je vast geen interesse in artikelen over kinderboeken of kinderfeestjes.

Om te trunkeren gebruik je meestal een asterisk (*) of een vraagteken (?), maar dit kan per databank verschillen. Soms verschilt ook het aantal tekens dat met één teken wordt vervangen, bijvoorbeeld in Picarta. Meer informatie daarover kun je altijd bij de help van de betreffende databank vinden.

Trunkeren binnen een woord noem je Maskeren.