1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Eenvoudig of geavanceerd?
Zoektechnieken
– Combineren & uitsluiten
– Exact phrase
– Trunkeren
– Maskeren
– Trefwoorden
– Zoekingangen
– Begrenzingen
– Thesauri & classificaties
Zoekmethoden
Zoekresultaat verbeteren
Samenvatting

Verschillende zoekingangen

Alle informatie over publicaties in bibliotheekcatalogi en databanken wordt opgeslagen in records. Elk record heeft afzonderlijke velden voor titel, auteur, trefwoorden, jaar van uitgave, etc. Op elk veld kun je afzonderlijk zoeken. De velden noem je daarom ook zoekingangen.

Meestal typ je je zoekopdracht in de eerste zoekbalk die je tegen komt (eenvoudig zoeken of basic search). Je zoekt daarmee in alle velden tegelijk. In fulltext bestanden, zoals LexisNexis, zoek je dan zelfs in de hele tekst van het document.

Dit kan handig zijn, maar geeft vaak veel irrelevante treffers. Je kunt dan beter een specifieke zoekingang kiezen. In databanken en catalogi vind je bij geavanceerd zoeken meestal een zoekformulier waarin je heel eenvoudig je zoekingang kunt kiezen.

Voorbeeld NHL Stenden Catalogus

Eenvoudig zoeken in de NHL Stenden catalogus  met het woord appel levert je verwijzingen naar 25 treffers. Het woord appel komt voor:

  • Als titelwoord (“De Appel : performances, installaties, video, projecten, 1975-1983”)
  • Als auteursnaam (“Geertje Appel”)
  • Trefwoord persoon (“Karel Appel”)