1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Relevantie
Betrouwbaarheid
Samenvatting

Introductie

Tijdens je zoekactie vind je allerlei informatie. Hiervan wil je alleen relevante en betrouwbare bronnen gebruiken. Maar hoe bepaal je dit? In deze stap geven we je richtlijnen om verschillende bronnen te beoordelen.

De belangrijkste criteria waarop je publicaties beoordeelt zijn:

Relevantie: De mate waarin de informatie bijdraagt aan de beantwoording van de (onderzoeks)vraag.

Bij de beoordeling let je op:

  • Inhoud en niveau
  • Vorm
  • Actualiteit

Betrouwbaarheid: de mate waarin je erop kunt vertrouwen dat de informatie klopt.

Bij de beoordeling let je op:

  • De bron (auteur/organisatie) en totstandkoming van het document
  • Inhoud: het gaat hier om juistheid, objectiviteit, controleerbaarheid en kwaliteit informatiebron