1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Relevantie
Betrouwbaarheid
Samenvatting

Artikelen beoordelen

Het beoordelen van een artikel lijkt erg op het beoordelen van een boek. Toch zijn er verschillen.

 • Is actualiteit voor je onderzoek belangrijk, wees dan extra kritisch bij het beoordelen van tijdschriften. Tijdschriften zijn meestal gericht op het brengen van actuele informatie. Nieuwe informatie komt via (vak)tijdschriften snel beschikbaar. Ze verschijnen vaak wekelijks of maandelijks
 • Bij de beoordeling van tijdschriften kan collegiale toetsing (peer review) een rol spelen. Een “peer reviewed” artikel is door meerdere vakspecialisten al beoordeeld op kwaliteit

Relevantie

Aansluiting bij vraag en doel
 • Geeft de informatie antwoord op de vragen die je hebt?
 • Sluit de informatie aan bij de vragen die je hebt en/of bij de doelgroep waarvoor je schrijft?
 • Geeft het artikel een algemeen beeld weer?
 • Sluit een artikel als informatievorm aan op je informatiebehoefte?
Volledigheid
 • Geeft het artikel een volledig beeld. Zijn meer bronnen nodig?
Actualiteit
 • Hoe actueel moet de informatie zijn, gezien je onderzoek?
 • Wat is het jaar van uitgave?
 • Kun je verwachten dat er inmiddels recentere ontwikkelingen zijn?
 • Als er verwezen werd naar andere bronnen, hoe recent zijn deze?

Betrouwbaarheid

Autoriteit
 • Wie is de auteur en welke autoriteit heeft hij?
 • Wat is zijn achtergrond, heeft hij al vaker iets gepubliceerd?
 • Hoort de auteur bij een bepaalde (onderzoeks)instelling of organisatie?
 • Met welke bedoeling heeft de auteur het artikel geschreven?
 • Is “peer review” belangrijk bij jouw onderzoek? Is hier sprake van bij de totstandkoming van het artikel?
Juistheid
 • Kloppen de feiten in het artikel?
 • Worden meningen onderbouwd?
Objectiviteit
 • Wordt de informatie objectief weergegeven
 • Bevat het artikel vooral feiten of meningen?
 • Wat is het doel van het artikel? Informatief, opiniërend, amusement, commercie…
Kwaliteit tijdschrift
 • Hoe ziet het eruit, door wie is het uitgegeven?
Controleerbaarheid
 • Zijn de feiten of gegevens controleerbaar?
 • Kloppen de bronvermeldingen? Wat zijn de bronnen?

Voorbeeld

Je schrijft een verslag over leren en spelen. Je hebt het artikel School is ook opvoeden: werken is nepspelen van Martine Delfos gevonden in het tijdschrift De wereld van het jonge kind uit januari 2004 (blz. 130-133).

Relevantie

 • Het artikel sluit goed aan bij je vraag, het geeft een interessante kijk op het onderwerp
 • Voor een vollediger beeld van je onderwerp en andere invalshoeken ga je nog op zoek naar aanvullende informatie
 • Het artikel komt 2004 en is dus niet heel recent

Betrouwbaarheid

 • De auteur is een bekende onderzoekster en is een kernauteur. Zij heeft meerdere boeken en artikelen geschreven en deze worden ook veel geciteerd
 • Het doel van de auteur is te informeren over de mogelijkheden van de school in de opvoeding en de rol die spel daarin heeft
 • Het artikel geeft niet alleen objectieve informatie maar geeft ook een mening weer die goed wordt onderbouwd. In je verslag wil je deze kijk op het onderwerp graag opnemen
 • Een vaktijdschrift voldoet prima aan jouw doel. Collegiale toetsing (peer review) is niet van belang
 • Er is een literatuurlijst, die verwijst echter naar nog oudere literatuur

Conclusie

Het is een goed artikel en geschreven door een expert. Toch zou het beter zijn als je aanvullend nog recentere artikelen of boeken gebruikt voor je verslag.