1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Relevantie
Betrouwbaarheid
Samenvatting

Betrouwbaarheid

Het gaat hier om de mate waarin je erop kunt vertrouwen dat de informatie klopt.  In hoeverre is de informatie geloofwaardig? In hoeverre is de informatie objectief? De betrouwbaarheid van informatie kun je beoordelen aan de hand van:

Autoriteit van bron
 • Is de auteur een autoriteit? Is hij een erkende auteur in zijn vakgebied? Voor welke organisatie werkt hij? Wat is er bekend over de auteur?
 • Gaat het om een gerenommeerde organisatie?  Wie is de websitebeheerder? Een document of website van een gerespecteerde bekende organisatie is over het algemeen betrouwbaarder dan die van een vage stichting met dubieuze of onduidelijke doelstellingen
 • Is er sprake van sponsoring van auteur of organisatie? Sponsoring hoeft geen probleem te zijn, maar houd goed in de gaten dat er commerciële belangen mee kunnen spelen
 • Is er sprake van kwaliteitsbeoordeling? Zo ja, is er een redactie? Zijn artikelen ‘ge-peer-reviewed’?  Zeker bij peer review is er sprake van een grote mate van betrouwbaarheid omdat verschillende deskundigen/wetenschappers zo’n artikel al kritisch hebben beoordeeld
Juistheid
 • Kloppen de feiten? Ga na of ze bevestigd worden in een andere bron. Let op: zie je steeds dezelfde letterlijke tekst terug, dan is de informatie geknipt en geplakt en is het onwaarschijnlijk dat de makers van de website de informatie gecontroleerd hebben
 • Worden meningen onderbouwd met feiten?
 • Komt de informatie uit een primaire bron of uit de tweede hand?
Objectiviteit
 • Wat is het doel van de informatie? Is het doel informeren, opinievorming, propaganda etc.?
 • Gaat het om (harde) feiten of meningen?
 • Wordt het onderwerp van meerdere kanten belicht?
Kwaliteit informatiebron
 • Hoe nauwkeurig en gedetailleerd zijn de gegevens?
 • Ziet de informatiebron er professioneel uit (lay-out / structuur)?
 • Betreft het gratis of betaalde informatie?
 • Waar komt de informatie vandaan? Is het afkomstig van een universiteit, hogeschool of overheidsinstelling? Heb je het gevonden via een bibliotheek?
Controleerbaarheid
 • Is er sprake van bronvermelding? Wat is de kwaliteit van die bronnen?
 • Is na te gaan of informatie juist en volledig is?