1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Relevantie
Betrouwbaarheid
Samenvatting

Relevantie

Relevantie is de mate waarin de informatie bijdraagt aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. Het gaat hier om zowel hoofd-, deel- als zoekvragen. Je beoordeelt de gevonden informatie en informatiebronnen aan de hand van inhoud, vorm en actualiteit.

Inhoud en niveau van de informatie

  • Aansluiting informatie bij vraag en doel
    • Beantwoordt de informatie je (onderzoeks)vraag?
    • Geeft de informatie het algemene beeld weer of gaat het om uitzonderingen of specifieke gebieden?
    • Sluit kwaliteit en niveau aan bij gestelde vraag en doel? Als je onderzoek doet naar depressies zal een artikel uit de Libelle of Quote niet het vereiste kwaliteitsniveau hebben. Artikelen uit vaktijdschriften of zelfs wetenschappelijke tijdschriften zijn dan beter geschikt (zie Informatiebronnen)
  • Volledigheid: Heb je geen relevante informatie over het hoofd gezien en heb je alle geselecteerde meningen meegewogen? Helemaal volledig kan vaak niet en is meestal ook niet nodig

Vorm van de informatie

Past het type informatiebron (boek, artikel, proefschrift e.d.) bij je informatiebehoefte?

Als je zoekt naar achtergrondinformatie, kun je misschien beter een boek of een website raadplegen dan een diepgaand onderzoeksartikel lezen.

Actualiteit

Dit woord  wordt meestal gebruikt voor recente gebeurtenissen of ontwikkelingen. Om vast te stellen of informatie actueel is, kijk je of de informatie van een bepaald jaar nog klopt met de huidige situatie. Soms veranderen bepaalde gegevens niet. Een ouder boek of artikel kan nog steeds actueel zijn. Publicaties die hun waarde blijven houden noemen we wel kernpublicaties. Meestal is het belangrijk om actuele informatie te vinden, maar niet altijd. Een historicus zal vooral op zoek gaan naar oude, vaak niet actuele informatie. Het hangt dus af van (onderzoeks)vraag en doel.