1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Relevantie
Betrouwbaarheid
Samenvatting

Samenvatting

Kijk kritisch en systematisch naar de informatie die je vindt. Beoordeel niet alleen de individuele artikelen, boeken en websites die je vindt, maar probeer ook in te schatten of je zoekactie goed was.

Relevantie

Relevantie is de mate waarin de informatie toepasbaar is in jouw verslag.

  • Beantwoordt de informatie (een deel) van je vraag?
  • Is dit de beste vorm van informatie om de vraag te beantwoorden?
  • Sluit de informatie goed aan bij de doelgroep?
  • Is de informatie nog actueel en in hoeverre komt het overeen met de huidige situatie?

Betrouwbaarheid

De mate waarin je erop kunt vertrouwen dat de informatie klopt.
Als meerdere bronnen de informatie bevestigen is dit een teken dat de informatie waarschijnlijk klopt.

De belangrijkste criteria zijn:

  • Autoriteit van de bron: wat is de reputatie van de auteur of organisatie? Is er sprake van peer review?
  • Juistheid: kloppen de feiten?
  • Objectiviteit: wat is het doel van de informatie?
  • Kwaliteit: hoe nauwkeurig en gedetailleerd zijn de gegevens?
  • Controleerbaarheid: waar komt de informatie vandaan en is er sprake van bronvermelding?