1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Relevantie
Betrouwbaarheid
Samenvatting

need to knownice to know

Websites beoordelen

Iedereen kan op internet publiceren. Dat betekent dat er veel betrouwbare maar ook veel onbetrouwbare informatie te vinden is. Er is vaak geen kwaliteitscontrole door een redactie of vakgenoten. Bij informatie die je van internet haalt, moet je dus extra kritisch zijn (zie Informatiebronnen).
Op internet kunnen commerciële belangen een rol spelen. Daarom moet je goed letten op de onafhankelijkheid van websites.

Relevantie

Aansluiting bij vraag en doel
 • Geeft de informatie antwoord op de vragen die je hebt?
 • Sluit de informatie aan bij de vragen die je hebt en/of bij de doelgroep waarvoor je schrijft?
 • Geeft de informatie op de website een algemeen beeld weer?
 • Is een website of artikel op die site als bron geschikt voor jouw onderzoek?
Volledigheid
 • Geeft de gevonden informatie een volledig beeld. Zijn meer bronnen nodig?
Actualiteit
 • Hoe actueel moet de informatie zijn, gezien je onderzoek?
 • Wanneer is de tekst online geplaatst?
 • Wanneer is de site voor het laatst bijgewerkt?
 • Zou je kunnen verwachten dat er inmiddels recentere ontwikkelingen zijn?
 • Indien er verwezen werd naar andere bronnen, hoe recent zijn deze?

Betrouwbaarheid

Autoriteit
 • Is het duidelijk wie de informatie heeft geschreven? Welke autoriteit heeft hij?
 • Wat is zijn achtergrond en heeft hij al vaker iets gepubliceerd?
 • Is de website gemaakt door een persoon of in opdracht van een organisatie of bedrijf?
 • Staan er contactgegevens? Wordt er iets gezegd over doel en totstandkoming van de website?
Juistheid
 • Kloppen de feiten?
 • Worden meningen onderbouwd met feiten en/of verwijzingen?
Objectiviteit
 • Wordt de informatie objectief weergegeven?
 • Bevat de informatie vooral feiten of meningen?
 • Wat is het doel van het artikel? Informatief, opiniërend, amusement, commercie…Welke belangen hebben de auteurs?
  Als je dit wilt controleren, zoek dan op de website naar onderdelen zoals Over deze site, Disclaimer of Colofon. Ook uit het webadres kun je informatie halen:
  .org = non-profit organisatie
  .gov = government (overheid)
  .edu of .ac.uk = education (onderwijs, vaak een universiteit)
  .com = company (bedrijven, commercieel)
  .info = voor bedrijven (non-profit of commercieel)
  members.chello.nl/ ; geocities.com/users/ (persoonlijk)
Kwaliteit website
 • Ziet de website er professioneel uit, werken de hyperlinks, zitten er veel fouten in?
Controleerbaarheid
 • Zijn de feiten of gegevens controleerbaar?
 • Zijn er professionele organisaties / websites die verwijzen naar deze site? Veel zoekmachines hebben de mogelijkheid dit op te zoeken.
 • Kloppen de bronvermeldingen? Wat zijn de bronnen?