1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Bronvermelding
Copyright
Plagiaat
Citeren
Parafraseren
Referenties
RefWorks
Bronnenlijst
Samenvatting

need to know

Bronnenlijst

Wat is een bronnenlijst?

Alle publicaties die je gebruikt moet je achterin je artikel of verslag vermelden in een lijst: de bronnenlijst. Deze wordt ook wel referentielijst of literatuurlijst genoemd. De bronnenlijst is een complete lijst van gebruikte publicaties. Bij de citaten en parafrases in je tekst verwijs je naar de bronnenlijst. Zie ook Citeren en Parafraseren. In de bronnenlijst sorteer je alle gebruikte referenties op achternaam van de auteur.

Let op: publicaties die je niet gebruikt hebt, mogen niet in je bronnenlijst worden opgenomen!

Met het programma RefWorks kun je makkelijk een bronnenlijst maken die je achterin je verslag kunt opnemen. Zie RefWorks.

Waarom een bronnenlijst?

Met behulp van de bronnenlijst kan een lezer van je verslag in één oogopslag zien welke publicaties je gebruikt hebt. De lezer kan met behulp van de bronnenlijst controleren wat je zelf bedacht hebt en wat je bij een andere schrijver geleend hebt. Zie ook: Plagiaat.

Met een bronnenlijst kun je de lezer ook wijzen op andere publicaties over hetzelfde onderwerp.

Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Als je zelf informatie zoekt over een onderwerp, is het altijd handig om de bronnenlijst van een boek of artikel door te nemen. Zie Zoeken.

Vormgeving van de bronnenlijst

Een bronnenlijst kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Hiervoor zijn verschillende stijlen. De meeste opleidingen van NHL Stenden Hogeschool verlangen bronvermelding volgens de APA-regels. Veruit de meeste hogescholen gebruiken hiervoor de handleiding: De APA-Richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het Hoger Onderwijs.

Voorbeelden

Hieronder een aantal voorbeelden voor verschillende soorten publicaties.

Boeken

Draaisma, D. (2016). Als mijn geheugen me niet bedriegt. Historische Uitgeverij.

Wijnberg, J. (2012). Verbale intelligentie: De kracht van het woord. Scriptum.

Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho. 

Tijdschriftartikelen (papier)

Van der Heijde, H. (2012). Wilhelmus van Arabië: Topsport en nationalisme.  Maatschappij & Politiek, 43(6), 4-5.

Tijdschrift artikel, digitaal met DOI

Kuijpers, J. M., Houtveen, A. A. M., & Wubbels, T. (2010). An integrated professional development model for effective teaching. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1687- 1694. https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.06.021

Website

Voss, J., & Zwijnenburg, O. (2021, 13 januari). Detail- en groothandel: Digitalisering is cruciaal:
Update
. Rabobank. Geraadpleegd op 13 juli 2021, van https://www.rabobank.nl/kennis/s011113295-detail-en-groothandel-digitalisering-is-cruciaal

Meer weten?

Wil je meer weten over de APA richtlijnen kijk dan hier.