1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Bronvermelding
Copyright
Plagiaat
Citeren
Parafraseren
Referenties
RefWorks
Bronnenlijst
Samenvatting

Bronvermelding

Wat is bronvermelding?

In de bronvermelding (ook literatuurverwijzing en referentie genoemd) geef je aan waar je de informatie gevonden hebt:  in welk boek of tijdschriftartikel of op welke website. Hierbij gebruik je altijd een notatiestijl (citation style) zoals bijvoorbeeld APA.

Waarom bronvermelding?

  • Het moet duidelijk zijn wat je eigen ideeën zijn en wat je gelezen hebt van iemand anders. Zie ook Plagiaat
  • De lezer moet kunnen controleren waar je de informatie vandaan hebt gehaald
  • Het gebruik van geschikte bronnen verhoogt de kwaliteit van je verslag en daarmee ook de geloofwaardigheid

Hoe verwerk je een bron?

  • In je tekst neem je een korte verwijzing naar de bron op. Dit bestaat uit: auteursnaam, jaar van publicatie en soms paginanummer
  • Het verwijzen in de tekst zelf kan op twee manieren: citeren of parafraseren. Citeren is een letterlijke overname van een tekst. Parafraseren is het in je eigen woorden weergeven van een tekst Zie ook: Citeren, Parafraseren
  • Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met alle bronnen die je gebruikt hebt: de bronnenlijst of referentielijst
    De bronnenlijst bevat per publicatie minimaal de volgende onderdelen: auteur + jaartal + titel + uitgever. Zie verder Bronnenlijst

Voorbeelden (APA-stijl):

Citaat:
“Sinds 2001 is er een toename te zien van het aantal meisjes dat een technische opleiding doet”  (Jansen, 2004, p. 32).

Parafrase:
Jansen (2004) geeft aan dat er sinds 2001 steeds meer meisjes een technische opleiding volgen.

In de bronnenlijst achterin je verslag staat de volledige bronvermelding:
Jansen, N. (2004). Trendanalyse gender in het technisch hoger onderwijs. Amsterdam: VHTO.

Voor meer informatie zie Citeren, Parafraseren en Bronnenlijst.