1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Bronvermelding
Copyright
Plagiaat
Citeren
Parafraseren
Referenties
RefWorks
Bronnenlijst
Samenvatting

need to knownice to know

Nice to know

CC – Creative Commons                                  

Veel auteurs kiezen ervoor om hun copyright vrij te geven: iedereen mag het materiaal gebruiken zonder toestemming te vragen. Deze vorm van informatie delen staat bekend als Creative Commons. Er zijn meestal wel voorwaarden aan verbonden.  Zo moet  je ook  in deze gevallen nog steeds de bron vermelden. Zie verder Creative Commons Nederland

Rechten (en plichten) van auteurs

Een uitgebreide website met informatie over het copyright in het hoger onderwijs vind je hier.