1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Bronvermelding
Copyright
Plagiaat
Citeren
Parafraseren
Referenties
RefWorks
Bronnenlijst
Samenvatting

Parafraseren

Wat is parafraseren?

Parafraseren is in je eigen woorden weergeven wat iemand anders gezegd of geschreven heeft. De parafrase moet altijd in de geest van de oorspronkelijke tekst zijn geformuleerd. Zie ook Citeren. Het moet duidelijk zijn wat je zelf zegt, wat de ideeën van anderen zijn en op welke tekst de parafrase gebaseerd is: de Bronvermelding.

In de tekst maak je een korte verwijzing door auteursnaam en jaar van publicatie te noemen. Bij het parafraseren is het noemen van het paginanummer niet verplicht maar wordt aanbevolen als er naar een specifieke passage verwezen wordt.

De volledige bronvermelding plaats je in de bronnenlijst aan het einde van je verslag. Zie ook Bronnenlijst.

Voorbeelden (APA-stijl):

Jansen (2004) zegt dat de tevredenheid van studenten toeneemt als de bibliotheek op zondag geopend is.

Volgens Jansen (2004) neemt de tevredenheid van studenten toe als bibliotheken op zondag geopend zijn.

De tevredenheid van studenten zou toenemen als bibliotheken op zondag geopend zijn (Jansen, 2004).