1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Bronvermelding
Copyright
Plagiaat
Citeren
Parafraseren
Referenties
RefWorks
Bronnenlijst
Samenvatting

need to know

Referenties

Wat zijn referenties?

Referenties zijn verwijzingen naar bronnen, bijvoorbeeld een verwijzing naar een boek of artikel over een bepaald onderwerp. Andere woorden voor referentie zijn literatuurverwijzing en bronvermelding. Met behulp van een referentie kun je een publicatie gemakkelijk terugvinden.

Referenties verzamelen

Referenties kun je op verschillende manieren verzamelen. Je maakt zelf een referentie naar een boek of artikel dat je gebruikt hebt, je kunt kant en klare referenties overnemen uit de bronnenlijst van een boek of artikel, maar je kunt ook referenties maken op basis van bibliografische gegevens die je vindt in catalogi en databanken.

Waar vind je gegevens die je kunt gebruiken voor je referenties?

  • In de literatuurlijsten die je van je docent krijgt
  • In de bronnenlijst van boeken en artikelen
  • In de catalogus van NHL Stenden of andere catalogi, bijvoorbeeld van andere hogescholen en universiteiten
  • In databanken

Let goed op en neem de gegevens foutloos over. Als er fouten in de referentie zitten, kan de lezer de juiste bron niet terugvinden.
Zorg ook dat je referenties eenvormig zijn. Gebruik steeds dezelfde volgorde, bijvoorbeeld:

Brinkman, J. (2011). Cijfers spreken : Overtuigen met onderzoek en statistiek. Noordhoff Uitgevers.

Er is een handig programma waarmee je referenties snel en makkelijk kunt overnemen. Zie RefWorks.