1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen

Introductie
Bronvermelding
Copyright
Plagiaat
Citeren
Parafraseren
Referenties
RefWorks
Bronnenlijst
Samenvatting

Samenvatting

Het zoeken en vinden van informatie die je nodig hebt voor je studie is belangrijk, maar je moet de gevonden informatie ook op een juiste manier gebruiken. In deze laatste stap heb je geleerd hoe je (wetenschappelijke) informatie correct kunt gebruiken.

Je hebt geleerd dat je moet letten op het copyright en hoe je plagiaat kunt voorkomen. Daarnaast weet je nu hoe en wanneer je informatie uit andere bronnen kunt citeren en parafraseren. En je hebt geleerd hoe je hoe je literatuurverwijzingen kunt verzamelen en gebruiken.