Definitie informatievaardigheden volgens Association of College & Research Libraries (ACRL ):
‘Informatievaardigheid is die combinatie van competenties die iemand nodig heeft om te onderkennen wanneer hij informatie nodig heeft, en waarmee hij in staat is de benodigde informatie op te sporen, te evalueren en effectief en zorgvuldig te gebruiken’ 

Het doel van dit platform is om je beter te leren informatie te zoeken, te vinden en ook om het te kunnen verantwoorden.

De site is opgebouwd volgens de zes stappen van het zoekplan van de bibliotheek. Deze zes stappen zijn afgeleid van ‘The Big 6 ’: een internationaal erkende methode voor literatuuronderzoek. Met behulp van dit zoekplan kun je gericht en gestructureerd op zoek naar relevante en betrouwbare bronnen voor je onderzoek. En je kunt je zoektocht ook verantwoorden door in je verslag of scriptie stapsgewijs het zoekproces te beschrijven. Vertel simpelweg per stap welke keuzes je hebt gemaakt. Want je bronnenlijst laat aan het eind van de rit zien wat je hebt gevonden maar het laat niet zien hoe en waar je hebt gezocht… 

De toetsen ‘APA’, ‘Effectief zoeken’ en ‘Pubmed’ kun je gebruiken bij het leren of om je niveau te bepalen.

Met behulp van de animaties krijg je eenvoudig uitgelegd wat elke stap van het zoekproces inhoudt.

Het zoekplan vormt het hart van deze site: bij iedere afzonderlijke stap van het zoekplan vind je een uitgebreide omschrijving met voorbeelden, tips en tricks.